صندوق فروشگاهی چرتکه

امروزه بسیاری از مشاغل آزاد از صندوق فروشگاهی بهره می برند به دلیل آن که صندوق فروشگاهی دارای مزیت های بسیاری برای مشاغل مختلف می باشد. در این فرم با توجه به فاکتور فروش های فروشگاهی ثبت شده ، مبلغ نقد و کارت خوان و چک به صورت خودکار درج می شوند.


پس از انجام عملیات فوق ، با انتخاب دکمه "بستن صندوق"، مانده موجودی صندوق فروشگاهی به صندوق انتخابی منتقل می گردد. همچنین با انتخاب " مشاهده سوابق بستن صندوق" لیست اسناد بستن صندوق که تاکنون ثبت شده ، قابل مشاهده خواهد بود. در کادر بعدی صندوق مقصد این عملیات انتخاب می شود.

click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *